5 june 2014

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart is een centrum voor (stimulering van) innovatie en expertise in de binnenvaart. 
Het EICB kan behulpzaam zijn (adviseren, project-management, et cetera) bij innovatieve projecten en bij het verstrekken en ontwikkelen van binnenvaartexpertise.

Meer