6 august 2014

 PARASITE, een prototype voor kleinschalig wonen krijgt op het terrein van de Quarantaine- inrichting op Heijplaat een nieuw leven. Stichting Kunsteiland en het Havenbedrijf Rotterdam hebben dit mogelijk gemaakt. De komende 5 jaar doet PARASITE dienst als projectkantoor of atelier.

PARASITE staat voor Prototypes for Advanced Ready- made Amphibious Small scale Individual Temporary Ecological houses. Het is een voorbeeld van niet plaatsgebonden kleinschalige woonobjecten voor ongebruikelijke locaties is de stad. Het prototype stond van 2001 tot 2005 op het dak van Las Palmas in Rotterdam. Wegens de renovatie van Las Palmas moest PARASITE verhuizen en werd het opgeslagen op het RDM-terrein. Initiatieven voor herplaatsing bleken helaas niet uitvoerbaar en in de zomer van 2013 werd besloten tot sloop. Met inspanning van Stichting Kunsteiland en het Havenbedrijf Rotterdam kon het prototype toch behouden blijven. Ook de bedrijven DEEP B.V., Bonn & Mees, Volker Staal & Funderingen en A. Blom & Zn. hebben meegeholpen om PARASITE te behouden.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingkunsteiland.nl.

Meer