6 august 2014

De RDM Campus stond op 4 juli even helemaal in het teken van 3D printing. Afgevaardigden van Netherlands Maritime Technology en van InnovationQuarter waren aanwezig bij de workshop Maritime Spare Parts & 3D printing. Hier werd de interesse en de haalbaarheid getoetst voor het opzetten van een 3D printing proeftuin voor o.a. de Maritieme sector.

Al snel werd duidelijk dat er voldoende interesse bij de partijen aanwezig is voor de opzet van een 3D printing proeftuin. In de 3D printing proeftuin moeten bedrijven laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en expertise en de nieuwste 3D technologieën. Bedrijven kunnen terecht voor kleine pilots tot grote projecten. De proeftuin zal risico’s voor bedrijven verminderen, gezamenlijk gebruik maken van de nieuwste print en scan technologieën, software en materialen. Synergie kan gekweekt worden door cross sectoraal van elkaar te leren. Siemens heeft aangegeven om software ter beschikking te stellen indien de proeftuin van de grond komt.

Netherlands Maritime Technoloy, Rotterdam Hogeschool, Maritime Delta en InnovationQuarter zullen de komende tijd samen werken om de input voor een haalbaarheidsstudie boven water te krijgen.

Meer