2 february 2015

Klimaatveranderingen, verduurzaming en urbanisatie naar deltagebieden vormen de komende decennia belangrijke vraagstukken. Eén van de uitdagingen wordt het tekort aan landoppervlak voor bijvoorbeeld leven, voedsel en wonen. Er zullen daardoor meer activiteiten op water gaan plaats vinden. Rotterdam c.q. onze regio heeft hier reeds unieke kennis en werkt actief aan nieuwe innovaties. Om deze innovaties verder te valoriseren en marktwaardig te maken is een test- en demonstratielocatie essentieel.

Aqua Dock in de Dokhaven op Heijplaat is deze innovatieve test- en demonstreerlocatie voor innovaties op, in en met het water. Deze proeftuin wordt in het voorjaar 2015 gerealiseerd en is gericht op innovaties in de waterbouw, drijvend bouwen, watermanagement en duurzame energie.
Aqua Dock combineert onderwerpen als leren en werken, experimenteren en etaleren door kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Deze proeftuin vormt een nieuwe schakel in de keten om van idee tot realisatie te komen en vervult de rol van versneller van innovaties.

Waar en wanneer?
Om geïnteresseerde partijen te informeren en inspireren over de mogelijkheden van Aqua Dock, en de partijen onderling met elkaar in contact te brengen, wordt daarom op dinsdag 10 februari 2015, van 13:00 – 17:00 het Aqua Dock- event georganiseerd. De organisatie is in handen van het RDM Centre of Expertise, Gemeente Rotterdam, Stadshavens Rotterdam en Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VPdelta). De locatie is RDM Campus in Rotterdam en het gedetailleerde programma wordt later bekendgemaakt.

Het programma
Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gesproken over Aqua Dock, het platform en de mogelijkheden en op welke wijze organisaties kunnen deelnemen. De Community of Practice Drijvend Bouwen zal tevens vertellen over de mogelijkheden met het onderwijs en onderzoek. Daarnaast zullen enkele deelnemers aan Aqua Dock vertellen over hun projecten en consortia. Uiteraard is met een aansluitende borrel gelegenheid tot netwerken. Het event is voor iedereen (ondernemers, onderzoekers, opleiders) die geïnteresseerd zijn in Aqua Dock en/of drijvend bouwen.

Aanmelden?
Heeft u interesse het event bij te wonen? U kunt zich aanmelden via deze link.


Meer