20 april 2015

Het TEN-T Programma van de EU ondersteunt met bijna €570,000 een proef met een IT-oplossing voor effectiever gebruik van vrachtwagens in de Rotterdamse haven. De nieuwe toepassing ‘Boxreload’ moet het aantal vrachtwagenritten verminderen en zo zakelijk- en milieuvoordeel opleveren.

Wegvervoerders rijden vaak heen of terug met een lege container. Door betere truckplanning kan vooral het MKB operationele- en brandstofkosten verminderen en uiteindelijk de CO2 uitstoot verlagen. Minder vracht verkeer, betekent ook minder congestie.

In de proef wordt Boxreload getest op concurrerende wegvervoerders die in de regio Rotterdam opereren. De effectiviteit van de IT-toepassing wordt gemeten in betrouwbaar functioneren, leegritten en besparing op CO2 uitstoot. De resultaten zullen met de hele transportwereld gedeeld worden.

Eerdere studies hebben al uitgewezen dat de toepassing technisch werkt en zakelijke voordelen biedt. De proef is nodig om de oplossing beter te verfijnen, de commerciële levensvatbaarheid te demonstreren op een grotere schaal en toepassing in andere situaties mogelijk te maken.

Dit TEN-T project wordt geïmplementeerd en gemonitord door INEA, het agentschap voor innovatie en netwerken van de Europese Commissie.

Source: EU, 25-03-2015

Meer