23 june 2015

De vijf Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) BOM, NOM, LIOF, OOST NV en InnovationQuarter, gaan nauw samenwerken met High Tech NL: de Nederlandse branchevereniging van en voor hightechbedrijven en -kennisinstellingen. De ROM’s en High Tech NL tekenden vandaag  een Memorandum of Understanding om te bekrachtigen dat zij gezamenlijk het hightechecosysteem in Nederland willen versterken ter bevordering van innovatie en groei in de sector. Daartoe koppelen de samenwerkingspartners hun netwerken, delen zij kennis en brengen zij ontwikkelcapaciteit in.

 

BOM directeur Jan Pelle, namens de ROM’s: “Ontwikkelingsmaatschappijen hebben een regionale focus, maar zij opereren  ook binnen een landelijke context. High Tech NL heeft een belangrijke landelijke spilfunctie. Door samen op te trekken, bundelen we mogelijkheden voor synergie en het verder brengen van hightechinnovaties, over regionale grenzen heen.”

 

Gezamenlijke inzet

Vanuit de gedeelde ambitie om de hightechsector te ondersteunen, zetten High Tech NL en de ROM’s zich in voor de hightechbedrijven. Denk daarbij aan:

  • Onderlinge informatie-uitwisseling over nationale en internationale innovatieontwikkelingen, financieringsmogelijkheden en business opportunities;

  • Het regionaal organiseren van bijeenkomsten voor bedrijven;

  • Samenwerking bij de ontwikkeling van innovatieprojecten;

  • Bedrijven informeren over lopende projecten en de mogelijkheid bieden om elkaars projecten deel te nemen;

  • Expertise bundelen bij het initiëren van en aanhaken op Europese projecten en het verkrijgen van toegang tot Europese fondsen;

  • Ontwikkelen activiteiten van High Tech Business Lab. Hier kunnen ambitieuze hightechbedrijven zich laten helpen bij het verder onderzoeken en ontwikkelen van ideeën.

     

    De ROM’s in Nederland hebben als voornaamste doelstelling de economie in haar eigen regio aan te jagen binnen verschillende topsectoren. Maatschappelijke betrokkenheid speelt een grote rol bij hun activiteiten.

Meer