26 june 2015

Den Haag, 23 juni 2015 – Zuid-Holland is een wereldspeler met groeikansen. De export groeit bovengemiddeld, de buitenlandse investeringen zijn in 15 jaar tijd verdubbeld en de regio heeft de hoogste R&D uitgaven van Nederland. Het stevige potentieel van Zuid-Holland wordt echter niet ten volle benut. Dat blijkt uit de Economische Monitor Zuid-Holland 2015 die maandag is gepubliceerd.

 

Economische monitor

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland en voorzitter van de Economische Programmaraad Zuidvleugel, op het jaarevent van de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. Van der Touw vindt dat de nieuwe monitor scherp de urgentie en groeikansen van de regio laat zien. ‘De monitor stelt terecht dat Zuid-Holland met haar verbindingen naar alle sectoren het internationale knooppunt van Smart Industry kan worden. Nu moeten we als bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen doorpakken en werk maken van onze gezamenlijke agenda.’

 

Hoe staat Zuid-Holland er voor?

De cijfers in de monitor laten zien dat in 2014 van iedere euro omzet bijna 30 cent uit het buitenland komt. Ook telt Zuid-Holland 330 snelle groeiers, de meeste van alle provincies. Uit de analyse blijkt dat hotspots zoals TU Delft Science Park en het Bio Science Park Leiden banenmotors zijn: hier nam het aantal banen de afgelopen vier jaar toe, tegenover daling van het aantal banen elders in de regio. Grootste topsector is High Tech Systemen en Materialen. Deze sector telt bijna 92.000 werknemers en 8.900 bedrijven.

 

Initiatiefnemers

Wereldspeler met groeikansen – Economische Monitor Zuid-Holland 2015 is een gezamenlijk initiatief van de Economische Programmaraad Zuidvleugel, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en InnovationQuarter. De eerste editie van de monitor geeft een samenhangend beeld van de regionale economie. Naast algemene economische indicatoren bevat de monitor cijfers en analyses over innovatiekracht, startups, topsectoren, technisch onderwijs en mobiliteit.

 

 

 
 

 

 

Meer