15 january 2016

Bruinsma Freriks Transport haalt in 3,5 uur 659K op voor innovatieve ontgassingsinstallatie

 

Rotterdam, 7 januari 2015 – Het Rotterdamse bedrijf Bruinsma Freriks Transport heeft gistermiddag in 3,5 uur tijd via crowdfinance € 659.000 opgehaald voor de innovatieve mobiele ontgassingsinstallatie Don Quichot. Niet eerder werd in Nederland in zo’n korte tijd zoveel geld opgehaald via crowdfinance. De afgelopen weken kreeg het havennetwerk via de nieuwe iTanks Crowdfinance Portal al de mogelijkheid om als eerste te investeren in het innovatieve project: met elkaar bracht het netwerk € 441.000 bijeen. Gistermorgen ging de leningaanvraag van in totaal € 1.100.000 via het platform van Collin Crowdfund live voor het publiek: in slechts 3,5 uur werd de resterende € 659.000 opgehaald. Het succes illustreert het potentieel en het belang van crowdfinance voor de havenindustrie, aldus de betrokken partijen.

 

De ‘Don Quichot’ is een varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord/boord overslag en tankerterminals. Bruinsma Freriks Transport ontwikkelde de Don Quichot mede met het oog op de aangescherpte regelgeving: vanaf 2016 mogen binnenvaartschepen in Nederland niet langer ontgassen op de binnenwateren. De sterk vervuilende dampen vormen een serieuze belasting voor de luchtkwaliteit en gezondheid van omwonenden, de bemanning van de schepen en het milieu. Dankzij de innovatieve Vaitec technologie van de Don Quichot kunnen de schepen en tankers voortaan óp het water snel en effectief vervuilende dampen afvangen en recyclen. Zo hoeven zij niet naar een haven te varen om daar gedurende 1 á 2 dagen te ontgassen en wordt veel tijd en geld bespaard. De Don Quichot stelt de Rotterdamse haven en de havenbedrijven bovendien in staat om tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘zero-emission’ ambitie om luchtverontreiniging tegen te gaan. Diverse grote internationale olietankers hebben al aangegeven gebruik te willen maken van de Don Quichot.

 

Snelgroeiende en innovatieve MKB-bedrijven in de havensector

De totale benodigde financiering voor de Don Quichot bedroeg € 2.500.000,-. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs stelden via de Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven al € 1.000.000,- beschikbaar. Bruinsma Freriks Transport financiert zelf minimaal € 400.000,-. Ondernemer Marc Freriks koos ervoor de resterende € 1.100.000,- op te halen via de nieuwe Crowdfinance Portal van iTanks. De portal is een initiatief van het innovatie- en kennisplatform iTanks en Collin Crowdfund dat het havennetwerk in staat stelt om als eerste te participeren in innovatieve en snelgroeiende MKB-bedrijven in de eigen sector. Sinds de start van het project op 17 december, investeerde het havennetwerk € 441.000 in de Don Quichot. Gistermorgen om 11 uur werd het project via de site van Collin Crowdfund voorgelegd aan het publiek. Om 14.30 uur was de lening volgeschreven. In ruil voor de vierjarige lening ontvangen de 391 investeerders een vaste, jaarlijkse rentevergoeding van 7%. Marc Freriks: “We hebben onze nek uitgestoken met dit project, maar dat is in alle opzichten beloond. Niet alleen is de financiering ontzettend snel rondgekomen, we kunnen nu en in de toekomst profiteren van de kennis en betrokkenheid van alle partijen die dit met elkaar hebben mogelijk gemaakt.” De Don Quichot is op dit moment in aanbouw en is naar verwachting in de zomer gereed voor gebruik.

 

Succesvolle primeur voor iTanks Crowdfinance Portal

Met de financiering van de Don Quichot heeft de iTanks Crowdfinance Portal een zeer succesvolle primeur. Angela Hulst, Financieel Directeur iTanks: “Dit project illustreert in alle opzichten waarom we de crowdfinance portal samen met Collin Crowdfund hebben opgezet: innovatieve, industriële MKB-bedrijven op een laagdrempelige manier toegang geven tot financiering, kennis en het brede havennetwerk.”

 

Over iTanks

iTanks staat voor verbinden, kennis delen en innoveren. iTanks bestaat nu vier jaar en is uitgegroeid tot de innovatiemotor van de Rotterdamse havenindustrie. Inmiddels bestaat het iTanks netwerk uit 125 bedrijven binnen de natte bulk, offshore, chemie en energie en zijn de activiteiten uitgebreid naar Amsterdam en Antwerpen. Tot de leden behoren asset-owners, aannemers, zakelijke dienstverleners, kennisinstituten en havenbedrijven. iTanks organiseert jaarlijks zo'n 60 events van pitchontbijtjes, masterclasses en field trips tot aan brainstorms rondom problemen van asset owners. Alles om te verbinden en te vernieuwen. Onlangs heeft iTanks de Europese innovatie award,  EARTO, gewonnen in de categorie Impact Delivered voor innovatie lastoorts de “7XE Extractor”. iTanks heeft in samenwerking met Collin Crowdfund in december 2015 de iTanks Crowdfinance Portal in het leven geroepen. Dit heeft tot doel om ontwikkelingen in de havenindustrie, die financiering behoeven, te ondersteunen in de realisatie. www.itanks.eu

 

Over Collin Crowdfund

Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin. Waar mogelijk en opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants. Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de screening uiterst zorgvuldig. Zo introduceerde Collin ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer begeleiden in het proces. Ook na realisatie van de lening coördineert de Crowdfund Coach de uitwisseling van informatie tussen de ondernemer en de investeerders die de lening verzorgden. www.collincrowdfund.nl 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie, zie ook: http://www.bftrans.nl of neem contact op met:

 

Tessa Oostdam, communicatieadviseur Collin Crowdfund, via 06-1296 3394 of tessa.oostdam@collincrowdfund.nl

 

Marc Freriks, algemeen directeur Bruinsma Freriks Transport, via 06 – 53 98 89 35 of marc@bftrans.nl

 

Meer