5 june 2014

Jules Dock is een organisatie waar maritieme innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan. Het bestaat uit vier bedrijfsonderdelen: consultancy, research, development en prototyping. Felix Moonen is de oprichter: ‘Technische en sociale innovatie dragen bij aan de verduurzaming van de maritieme sector. Jules Dock integreert deze harde en zachte kant van innovatie in zijn producten en diensten.’

Jules Dock heeft een kavel in het Rotterdamse Innovation Dock waar het machinepark staat. Ook is een van de kantoren van de organisatie hier gevestigd. ‘De bouw van prototypen en het onderzoek vinden vooral plaats op het RDM-terrein. Jules Dock doet samen met de studenten op RDM Campus onder meer onderzoek naar antifouling coatings en biofouling’, licht Felix Moonen toe. Ofwel: ‘Vaartuigen of objecten onder water krijgen te maken met ongewenste aangroei van organismen. Deze vervuiling van het oppervlak is afhankelijk van de toepassing, watercondities en andere omgevingsfactoren. Bepaalde coatings kunnen die aangroei van organismen tegengaan. Dit testen we via de proefopstellingen die in het water voor de campus liggen.’

Jules Dock is sterk betrokken bij RDM Campus. Het bedrijf levert een bijdrage aan het creëren van opleidings- en werkplekken. Er zijn activiteiten met studenten van het mbo, hbo en wo. ‘De afgelopen jaren zijn er zo’n 400 studenten bij ons bedrijf binnen geweest. We hebben onder meer afstudeerders, innovatieteams en zelfs hele klassen begeleid. Daarnaast hebben meer dan 1600 studenten deelgenomen aan onze innovatiesessies. Tijdens deze sessies worden innovatievragen van bedrijven uit de maritieme sector samen met multidisciplinaire studententeams uitgewerkt. Wij brengen onderwijs naar de bedrijven en de inhoudelijke vraagstukken van de bedrijven weer naar het onderwijs.’

Composietlab

Felix Moonen vervolgt: ‘Het maritieme cluster is een van sterkste clusters binnen RDM Campus, maar staat nog in de kinderschoenen. Er zijn veel kansen, zeker als meer studenten met diverse achtergronden hun weg naar de campus weten te vinden. Voor de regio is het interessant als dit cluster zich richt op innovatiethema’s voor de komende 30 jaar. RDM Campus is dé plek om theoretische concepten in de praktijk te brengen.’

Voor Jules Dock ziet Moonen een grote rol weggelegd bij de transitie naar meer composiet in de maritieme sector. De materiaaleigenschappen van composiet bieden tal van mogelijkheden die bijdragen aan verduurzaming en kostenbesparing in deze sector. ‘Dit valt onder innovatief materiaalgebruik. Om dit te bewerkstellingen is Jules Dock een composietlab op RDM Campus gestart. Via onderzoek en prototypebouw willen we het gebruik van innovatieve materialen in de maritieme sector versnellen.’

Meer