8 january 2015

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat fors investeren om starters in de haven te begeleiden. Als incubator spelen zij een belangrijk rol in nieuwe bedrijvigheid in de Rotterdamse haven.

RDM Centre of Expertise (CoE) is gevestigd op de RDM Campus, de plek midden in de Rotterdamse haven waar jongeren op mbo- en hbo-niveau worden opgeleid voor werk in techniek en mainport. RDM CoE verbindt de drie O’s van onderwijs, onderzoek en ondernemers. Voor onderzoek wordt samengewerkt met Kenniscentrum RDM van Hogeschool Rotterdam. 

Mare Straetmans van het Havenbedrijf Rotterdam, programmamanager innovatie, commerciële afdeling industrie: ‘We willen nieuwe bedrijven interesseren en faciliteren in en voor de haven. Het gaat om havenstart-ups in brede zin, dus ook om mkb’ers die al wat groter zijn en die innovatieve producten naar de markt kunnen brengen. Bedrijven met verschillende ontwikkelkracht. Op RDM Centre of Expertise zal een deel van het programma plaatsvinden. Bedrijven zullen zich daar ook vestigen.’

Potentie in de haven

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft uiteraard verantwoordelijkheid naar de haven toe. ‘We zijn al lang niet meer de grootste haven. Maar als meest innovatieve haven kunnen we de beste haven blijven en internationaal concurreren. Ondernemerschap hoort bij Rotterdam. De potentie in de haven is enorm. 

Er zijn start-ups die innovaties ontwikkelen die miljoenen aan besparing gaan opleveren, zoals de lasrobot. Ook hebben we een fabriek in de haven staan die meer stroom gebruikt dan de hele gemeente Den Haag bij elkaar. 

Je kunt je voorstellen dat elke besparing dan enorm veel geld oplevert. Thema’s met veel onderzoeks- en ontwikkelpotentie zijn: IT-data, onderhoud, biobased en de circulaire economie.’ 

Waarom is ondersteuning nodig? ‘Er zijn bedrijven met mooie innovatieve ideeën die de haven niet weten te vinden en er zijn start-ups van buiten de haven die de haven niet kennen. Een voorbeeld: die jongen die een app ontwikkelde waarbij de aankomst- en vertrektijden beter waren dan in de app van de NS zelf. Zoiets gebeurt in de haven niet snel. De haven is nog onzichtbaar, onherkenbaar. Dan zie je ook niet welke potentie er ligt en ga je er ook niets voor bedenken. We proberen dus een programma te ontwikkelen met verschillende incubators.’ 

Een incubator is een plek waar start-ups bij elkaar kunnen komen en ook een programma kunnen volgen. ‘Wij ondersteunen PHIA (Philips Innovation Award), studentenstart-ups in de haven, Yes! Delft, de Start-up Bootcamp en het havenfonds voor de hele serieuze start-ups die van waarde zijn voor de economie.’

Yes! Delft 

YES! Delft is een van de meest succesvolle incubators van Europa. ‘Wij staan op het punt om het samenwerkingscontract met hen te ondertekenen. Zij gaan tien start-ups begeleiden. YES! Delft is een hightech ondernemerscentrum met een duidelijke missie: het bouwen van toonaangevende bedrijven van morgen. Zij inspireren en ondersteunen studenten, professionals en wetenschappers om stappen te zetten om ondernemer te worden.’ Meer dan honderd bedrijven zijn ooit onder de vleugels van YES! Delft begonnen, succesverhalen zoals Epyon Power, Ephicas en Ampelmann Operations. Bedrijven die een verschil kunnen maken en van duidelijke waarde voor de economie zijn.

Meer